Odkaz neuveden

Na žádost klienta nebyl odkaz na projekt vložen.